10 Maj, 2018

1 maja 2018 roku, w wyniku katastrofy samolotu,
został przedwcześnie zatrzymany w przestworzach
nasz ukochany Syn, Mąż, Brat, Ojciec i cudowny Dziadek
Tadeusz Czichon

nekrolog


11 Czerwiec, 2017

IMPREZA ZAMKNIĘTA TYLKO DLA CZŁONKÓW KTL AOPA POLAND I ZAPROSZONYCH GOŚCI PO OKAZANIU IMIENNEGO ZAPROSZENIA

 ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA POLAND mam zaszczyt zaprosić

Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów

do wzięcia udziału w XIV Pikniku Lotniczym KTL AOPA POLAND, który odbędzie się w sobotę

 24 czerwca 2016 r. w godz. 11.00 – 16.00

w północnej części lotniska Warszawa Babice przed hangarem firmy

IBEX – Usługi Lotnicze (dojazd na lotnisko od strony dzielnicy Chomiczówka, ul. Księżycowa 3).

W programie przewidujemy loty widokowe nad Warszawą i wspaniałą atmosferę. Naszymi gośćmi honorowymi tradycyjnie będą władze Warszawy, władze dzielnic miasta, politycy oraz kontrolerzy ruchu lotniczego.

Serdecznie zapraszam.

Prezes Zarządu

Błażej Krupa

RSVP do 18 czerwca:  Beata Janowska, tel. 501-751-758, mail: b.janowska@aopa.pl

 

 

PZU-logo


27 Maj, 2016

XIII Piknik Lotniczy KTL AOPA POLAND

IMPREZA ZAMKNIĘTA TYLKO DLA CZŁONKÓW KTL AOPA POLAND I ZAPROSZONYCH GOŚCI PO OKAZANIU IMIENNEGO ZAPROSZENIA

 ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA POLAND mam zaszczyt zaprosić

Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów

do wzięcia udziału w XIII Pikniku Lotniczym KTL AOPA POLAND, który odbędzie się w sobotę

 18 czerwca 2016 r. w godz. 11.00 – 16.00

w północnej części lotniska Warszawa Babice przed hangarem firmy

IBEX – Usługi Lotnicze (dojazd na lotnisko od strony dzielnicy Chomiczówka, ul. Księżycowa 3).

W programie przewidujemy loty widokowe nad Warszawą, znakomity catering i wspaniałą atmosferę. Naszymi gośćmi honorowymi tradycyjnie będą władze Warszawy, władze dzielnic miasta, politycy oraz kontrolerzy ruchu lotniczego.

Serdecznie zapraszam.

Prezes Zarządu

Błażej Krupa

RSVP do 12 czerwca:  Beata Janowska, tel. 501-751-758, mail: b.janowska@aopa.pl

 

 

PZU-logo

 

 


28 Sierpień, 2015

Obsługa techniczna statków powietrznych lotnictwa ogólnego

W ramach EASA rozwijany jest obecnie projekt Planu działania dotyczącego lotnictwa ogólnego (General Aviation Road Map). Widoczny jest obecnie wielki postęp po wprowadzeniu w życie prostszych wymagań odnośnie obsługi technicznej w zakresie działań niezarobkowych ELA1. Wraz z wprowadzeniem Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1088 w dniu 27 lipca, widoczne stały się znaczące zmiany dotyczące właścicieli i operatorów samolotów.

Głównymi różnicami są:

1. Oświadczenie własne o programie obsługi technicznej. Jeżeli właściciel samolotu zechce, może sporządzić własny program obsługi technicznej i podpisać go. Działanie takie umożliwia wprowadzenie odstępstw od zaleceń producenta i biuletynów serwisowych. Nie twierdzimy, że zawsze należy tak postępować, ale że jest taka możliwość. Przykładem może być wprowadzenie odstępstwa od zaleceń TBO i niesławnych SID Cessny. Trzeba pamiętać, że takie działanie nie zawsze może być rozsądne bez uwzględnienia czynników środowiskowych, rodzaju operacji, itp.

2. CAMO nie jest już wymogiem. Od tej pory CAMO dla niezarobkowych samolotów ELA1 jest opcją. Jeśli opracujesz własny program obsługi technicznej, sam odpowiadasz za przegląd zdatności do lotu.

3. Minimalny Program Przeglądu (MIP). Właściciel może zdecydować, czy będzie przestrzegać książki serwisowej producenta, czy Minimalnego Programu Przeglądu. Daje to właścicielowi większą elastyczność, ponieważ umożliwia odstępstwa od książki serwisowej producenta, o ile wykonywane są zadania określone w MIP. Program MIP można znaleźć w Rozporządzeniu, a we wrześniu EASA wyda materiały instruktażowe.

Jak widać, sporą odpowiedzialność przeniesiono z organizacji na właściciela albo operatora samolotu, co ma wiele pozytywnych skutków, nie należy jednak zapominać, że właściciel ma obowiązek zebrać tyle informacji, aby podejmować świadome i bezpieczne decyzje, gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

AOPA nie będzie wskazywać, co należy robić, ponieważ to właściciel jest osobą odpowiedzialną, a informacji jest dość, by możliwe było najlepsze wykorzystanie własnego samolotu. Takie złagodzenia przepisów istnieją już w Stanach Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że nowe przepisy zachęcą właścicieli do poszerzania wiedzy o obsłudze technicznej samolotu i do integracji środowiska, które może stanowić forum dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Powyższe złagodzenia stanowią część celów Fazy I sformułowanych przez grupę tematyczną utworzoną dla opracowania nowych przepisów Part-M dla samolotów do 2.000 kg. Przewiduje się wprowadzenie w życie kompletnych przepisów Part-M na początku 2017 roku. Dan Åkerman z AOPA Szwecja reprezentuje IAOPA w Fazie I; Niklas Larsson, także z AOPA Szwecja, pojawi się w Fazie II.

 

Poniżej pełen tekst Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1088 z dnia 3.07.2015 r.

CELEX_32015R1088_PL_TXT


28 Maj, 2015

XII Piknik Lotniczy KTL AOPA POLAND

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA POLAND mam zaszczyt zaprosić

Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów

do wzięcia udziału w XII Pikniku Lotniczym KTL AOPA POLAND, który odbędzie się w sobotę

20 czerwca 2015 r. w godz. 10.00 – 16.00

w północnej części lotniska Warszawa Babice przed hangarem firmy

IBEX – Usługi Lotnicze (dojazd na lotnisko od strony dzielnicy Chomiczówka, ul. Księżycowa 3).

W programie przewidujemy loty widokowe nad Warszawą, znakomity catering i wspaniałą atmosferę. Naszymi gośćmi honorowymi tradycyjnie będą władze Warszawy, władze dzielnic miasta, politycy oraz kontrolerzy ruchu lotniczego.

W tym roku dodatkowymi atrakcjami na Pikniku będą: możliwość skorzystania z lotów na symulatorze FNTP II “TechSim”, prezentacja samolotu KODIAK oraz obecność samolotów historycznych.

Serdecznie zapraszam.

Prezes Zarządu

Błażej Krupa

RSVP do 15 czerwca: Beata Janowska, tel. 501-751-758, mail: b.janowska@aopa.pl

 

PZU-logo