Biuletyn zawiera dodatkowe informacje uzupełniające dla AIP Polska. Proszę sprawdź AIP Polska oraz NOTAM.

Biuletyn VFR jest dostępny w Agencji Ruchu Lotniczego.

VFR Bulletin

This Bulletin provides additional information to AIP Poland. Please be advised to check AIP Poland and NOTAM.

The VFR Bulletin is available at Polish Air Traffic Agency.