Krajowe Towarzystwo Lotnicze – AOPA Poland może pochwalić się już dziewięcioletnim istnieniem w polskiej rzeczywistości. Jest to pierwsza i jak do tej pory jedyna taka organizacja w Polsce, która wspomaga i promuje lotnictwo ogólne (General Aviation). Przez ostatnie lata KTL – AOPA POLAND coraz bardziej skutecznie walczy na rzecz upowszechnienia i ułatwienia możliwości wykorzystywania lotnictwa ogólnego do celów gospodarczych. Intensywne działania organizacji przyczyniły do zmiany niektórych niekorzystnych i krzywdzących przepisów. Stowarzyszenie zrzesza ponad 100 członków, w większości właścicieli statków powietrznych w kraju i stanowi liczące się lobby opiniotwórcze, silnie wpływające na kształt i brzmienie tworzonych ustaw i przepisów dotyczących spraw statków powietrznych, lotnisk i lądowisk oraz działalności lotniczej.

Do tej pory KTL AOPA Poland, będąca członkiem IAOPA, miała w swoich szeregach jedynie członków rzeczywistych (osoby fizyczne), których osobiste zamiłowanie do lotnictwa motywuje do poświecenia własnego czasu i energii dla usprawnienia lotnictwa ogólnego w kraju. KTL – AOPA Poland prowadzi również wiele działań na rzecz podmiotów gospodarczych działających w branży lotniczej. Intensywnie walczy o zmianę nieżyciowych przepisów utrudniających, często z powodów biurokratycznych, prowadzenie przedsiębiorstw w tej gałęzi gospodarki. KTL AOPA Poland uważa za konieczność wspomaganie rozwoju firm lotniczych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na styku z lotnictwem. W naszej opini, w skali globalnej, lotnictwo jest jednym z najważniejszych motorów rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego.

W związku z rozwojem naszej organizacji, jak tez usilnymi naciskami środowiska o zwiększenie jej wpływu na brzmienie przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń dotyczących szeroko pojętej branży lotniczej, wykorzystania przestrzeni powietrznej i wykorzystania lotnisk i lądowisk KTL AOPA Poland wcieliło w życie zapis statutowy umożliwiający stworzenie grupy członków wspierających jego działania na rzecz lotnictwa cywilnego. Istnienie podmiotów gospodarczych w gronie członków organizacji znacząco zwiększa możliwości utworzenia silnie respektowanego poprzez rząd i organy ustawodawcze lobby walczącego dla wspólnego dobra rozwoju lotnictwa w Polsce. Zrzeszenie firm działających w branży lotniczej wspólnie, pod jednym sztandarem Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland umożliwi podjecie zdecydowanych działań na rzecz zmiany niekorzystnych i krzywdzących przepisów i rozporządzeń rządu, jak tez znacząco wpłynie na rozwój i promocje tej niezwykle przyszłościowej gałęzi gospodarczej. Działamy w sytuacji, gdzie Polska ma najmniejszą w Europie ilość zarejestrowanych lotnisk i lądowisk, najmniejszą ilość pilotów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców i niecałe 2% europejskiej floty statków powietrznych. To jest miara naszego zacofania, którą chcemy i możemy zmienić.

Zwracamy się do Państwa z propozycja przystąpienia do Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland w charakterze członka wspierającego i dania zarówno sobie jak i nam możliwości bardziej efektywnej walki z biurokracją. Wspólne działanie powinno umożliwić bardziej dynamiczny rozwój całego polskiego lotnictwa ogólnego, a tym samym również Państwa przedsiębiorstwa.

Przywileje członka wspierającego

  1. Członek wspierający otrzymuje 3 sztuki międzynarodowych legitymacji KTL – AOPA MEMBER honorowanych na całym świecie przez tysiące instytucji oferujące zniżki specjalne, np: w hotelach, ubezpieczeniach, wynajmie samochodów przy zakupie biletów lotniczych, itp. Trzy legitymacje zawarte są w cenie składki, tzn. 960,00 PLN , każda dodatkowa legitymacja 120 PLN..
  2. Członek wspierający ma prawo używania znaku graficznego KTL AOPA Poland na swoim papierze firmowym z adnotacją “członek wspierający” lub AOPA MEMBER.
  3. Członek wspierający otrzymuje poparcie ze strony KTL – AOPA Poland w przypadku występowania przed instytucjami i władzami lotniczymi, gdy pogląd lub sprawa członka wspierającego zgodna jest z punktem widzenia KTL – AOPA Poland.
  4. Członek wspierający ma zagwarantowane uczestnictwo w imprezach lotniczych organizowanych przez KTL – AOPA Poland na warunkach jak pozostali członkowie.
  5. Na stronach internetowych KTL – AOPA Poland umieszczony zostanie link i dane do strony internetowej Członka wspierającego.
  6. Członek wspierający otrzymuje zgodę na przesłanie raz w miesiącu drogą mailową do wszystkich członków KTL – AOPA Poland informacji o swojej ofercie handlowej.
  7. Członek wspierający jest zapraszany na spotkania hangarowe KTL.
  8. Członek wspierający znajduje się na liście adresowej do korespondencji wysyłanej do pozostałych członków KTL – AOPA Poland.
  9. Członek wspierający ma pierwszeństwo w sponsorowaniu imprez i wylotów KTL – AOPA Poland w zamian za promocję swojej firmy.
  10. Członek wspierający posiada możliwośc odpłatnej reklamy na stronach internetowych KTL – AOPA Poland, wychodzącej poza umieszczenie linku i krótkiej informacji pisemnej o objętości jednej strony formatu A4.

Pobierz deklaracje_Czlonek_Wspierajacy