Pismo z PAŻP 30.03.2018 w spr.wysokości przejściowej

pismo z PAZP 30.03.2018