Wszystkie zawarte na stronach domeny www.aopa.pl dane i informacje zostały zebrane z różnych, możliwie wiarygodnych źródeł. KTL AOPA POLAND oświadcza, że nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, moralne, cywilne z tytułu posłużenia się zamieszczonymi informacjami, materiałami, artykułami, fotografiami lub elementami graficznymi oraz nie gwarantuje ich ścisłości, kompletności, bezbłędności i aktualności. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach tej domeny należy je najpierw zweryfikować kontaktując się bezpośrednio z właściwymi instytucjami czy też osobami.