Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich z 15.11.2010 w spr. projektu ustawy Prawo Lotnicze

15.11.2010
pismo od Rzecznika Praw Obywatel.15.11.2010


Pismo z Aeroklubu Krainy Jezior z 03.09.2010 inf.o Mazury Air Show 2010

03.09.2010
pismo z Aerokl.Krainy Jezior 03.09.2010


Pismo z PAŻP z 03.09.2010 w spr. spotkania konsultacyjnego Studium Wykonalności BALTIC FAB

03.09.2010
pismo z PAZP 03.09.2010


Pismo z PAŻP z 29.08.2010  wspr. wykonywania lotów szkolnych i technicznych w CTR Warszawa i TMA Warszawa

29.08.2010
pismo z PAZP 29.08.2010


Pismo z ULC z 15.07.2010 w spr. projektu rozporzadzenia w spr. zakazów lub ograniczeń lotów

15.07.2010
pismo z ULC 15.07.2010


Pismo z ULC z 06.07.2010 w spr. studium bezpieczeństwa lotniska Warszawa – Babice

06.07.2010
pismo z ULC 06.07.2010


Pismo do PAŻP z 18.03.2010 w spr. wykonywania lotów szkolnych i technicznych w CTR Warszawa/Okęcie

18.03.2010
pismo do PAZP 18.03.2010


Pismo do MSWiA  z 18.03.2010 w spr. lotniska Warszawa – Babice

18.03.2010
pismo do MSWiA 18.03.2010


Odpowiedź z ULC z 17.03.2010 na nasze pismo z 14.02.2010 w spr.lotniska Warszawa-Babice

17.03.2010
pismo z ULC 17.03.2013


Pismo do ULC  z 14.02.2010 w spr. lotniska Warszawa – Babice

14.02.2010
pismo do ULC 14.02.2010


Pismo z ULC z 19.01.2010 w spr. rozporządzenia  w spr. licencjonowania personelu lotniczego

19.01.2010
pismo z ULC 19.01.2010


Pismo do PAŻP z 18.01.2010 w spr. zmiany struktury przestrzeni powietrznej strefy MATZ EPLY

18.01.2010
pismo do PAZP 18.01.2010


Pismo do PAŻP z 12.01.2010 w spr. zmiany struktury przestrzeni powietrznej strefy TSA04, TSA05

12.01.2010
pismo do PAZP 12.01.2010


Pismo do PAŻP z 11.01.2010 w spr. zmiany struktury przestrzeni powietrznej strefy TSA25

11.01.2010
pismo do PAZP 11.01.2010


Pismo z PAŻP z 07.01.2010 w spr. zmiany struktury przestrzeni powietrznej MATZ EPLY

07.01.2010
pismo z PAZP 07.01.2010