Pismo z PAŻP z 18.11.2011 w spr. stanowiska wyłaczenia serwisów AIS i AIM

18.11.2011
pismo z PAZP 18.11.2011


Pismo z MSWiA z 12.10.2011 ze spotkania w spr. strategii wykorzystywania lotniska Warszawa-Babice

12.10.2011
pismo z MSWiA 12.10.2011


Pismo do ULC z 05.09.2011 w spr. spotkania z przedstawicielami IAOPA

05.09.2011
pismo do ULC 05.09.2011


Pismo do Komisji Infrastruktury z 16.03.2011 w spr.opłaty lotniskowej

16.03.2011
pismo do Komisji Infrastruktury 16.03.2011


Pismo z Ministerstwa Infrastruktury z 02.2011 w spr.projektu rozporządzenia  w spr.opłaty lotniskowej

luty 2011
pismo z Min.Infrstruktury 02.2011


Pismo do PAŻP z 11.02.2011 w spr. modyfikacji granic MATZ EPRA

11.02.2011
pismo do PAZP 11.02.2011


Pismo z Ministerstwa Infrastruktury z 02.02.2011 do Aeroklubu krainy Jezior w spr.incydentu nr 631/09

02.02.2011
pismo z Min.Infrastruktury 02.02.2011