AIP Polska jest pierwszą w Europie elektroniczną wersją AIP. Publikacja ta jest zalecana jako publikacja do wstępnego przygotowania lotu.

Proszę sprawdzić AIP Polska w wersji drukowanej w celu weryfikacji zamieszczonych tutaj danych.

Najnowsze informacje zawarte są w NOTAM.

Aby wejść na tę stronę zarejestruj się indywidualnie na stronie www.ais.pata.pl/aip/.

Dodatkowe informacje o planie wykorzystania przestrzeni lotniczej znajdziesz w ASM – ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ POWIETRZNĄ i sprawdź Elementy przestrzeni..

Po wybraniu trasy sprawdź AUP bieżący lub AUP na jutro.

Flying VFR in Poland

AIP Poland is the first in Europe electronic version of AIP. This is highly recommended website as publication for initial flight preparation in Polish airspace.

Please be adviced to check printed version of AIP Poland in order to verify data presented herein.

Latest information are published in NOTAM.

To enter this service please register on the main site www.ais.pata.pl/aip/.

Additional useful information about airspace use can be found at AMC AIRSPACE USE PLAN and check elements of airspace.

After you have chosen your route check CURRENT AUP or AUP FOR TOMMOROW.

There are Polish ICAO 2004 charts available at www.pata.pl. The new edition fo this charts is expected soon. The other charts are Jeppesen VFR-GPS, 2005 Edition.