28 Sierpień, 2015

Obsługa techniczna statków powietrznych lotnictwa ogólnego

W ramach EASA rozwijany jest obecnie projekt Planu działania dotyczącego lotnictwa ogólnego (General Aviation Road Map). Widoczny jest obecnie wielki postęp po wprowadzeniu w życie prostszych wymagań odnośnie obsługi technicznej w zakresie działań niezarobkowych ELA1. Wraz z wprowadzeniem Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1088 w dniu 27 lipca, widoczne stały się znaczące zmiany dotyczące właścicieli i operatorów samolotów.

Głównymi różnicami są:

1. Oświadczenie własne o programie obsługi technicznej. Jeżeli właściciel samolotu zechce, może sporządzić własny program obsługi technicznej i podpisać go. Działanie takie umożliwia wprowadzenie odstępstw od zaleceń producenta i biuletynów serwisowych. Nie twierdzimy, że zawsze należy tak postępować, ale że jest taka możliwość. Przykładem może być wprowadzenie odstępstwa od zaleceń TBO i niesławnych SID Cessny. Trzeba pamiętać, że takie działanie nie zawsze może być rozsądne bez uwzględnienia czynników środowiskowych, rodzaju operacji, itp.

2. CAMO nie jest już wymogiem. Od tej pory CAMO dla niezarobkowych samolotów ELA1 jest opcją. Jeśli opracujesz własny program obsługi technicznej, sam odpowiadasz za przegląd zdatności do lotu.

3. Minimalny Program Przeglądu (MIP). Właściciel może zdecydować, czy będzie przestrzegać książki serwisowej producenta, czy Minimalnego Programu Przeglądu. Daje to właścicielowi większą elastyczność, ponieważ umożliwia odstępstwa od książki serwisowej producenta, o ile wykonywane są zadania określone w MIP. Program MIP można znaleźć w Rozporządzeniu, a we wrześniu EASA wyda materiały instruktażowe.

Jak widać, sporą odpowiedzialność przeniesiono z organizacji na właściciela albo operatora samolotu, co ma wiele pozytywnych skutków, nie należy jednak zapominać, że właściciel ma obowiązek zebrać tyle informacji, aby podejmować świadome i bezpieczne decyzje, gdy ma to wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.

AOPA nie będzie wskazywać, co należy robić, ponieważ to właściciel jest osobą odpowiedzialną, a informacji jest dość, by możliwe było najlepsze wykorzystanie własnego samolotu. Takie złagodzenia przepisów istnieją już w Stanach Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że nowe przepisy zachęcą właścicieli do poszerzania wiedzy o obsłudze technicznej samolotu i do integracji środowiska, które może stanowić forum dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Powyższe złagodzenia stanowią część celów Fazy I sformułowanych przez grupę tematyczną utworzoną dla opracowania nowych przepisów Part-M dla samolotów do 2.000 kg. Przewiduje się wprowadzenie w życie kompletnych przepisów Part-M na początku 2017 roku. Dan Åkerman z AOPA Szwecja reprezentuje IAOPA w Fazie I; Niklas Larsson, także z AOPA Szwecja, pojawi się w Fazie II.

 

Poniżej pełen tekst Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1088 z dnia 3.07.2015 r.

CELEX_32015R1088_PL_TXT


28 Maj, 2015

XII Piknik Lotniczy KTL AOPA POLAND

ZAPROSZENIE

W imieniu Zarządu Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA POLAND mam zaszczyt zaprosić

Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów

do wzięcia udziału w XII Pikniku Lotniczym KTL AOPA POLAND, który odbędzie się w sobotę

20 czerwca 2015 r. w godz. 10.00 – 16.00

w północnej części lotniska Warszawa Babice przed hangarem firmy

IBEX – Usługi Lotnicze (dojazd na lotnisko od strony dzielnicy Chomiczówka, ul. Księżycowa 3).

W programie przewidujemy loty widokowe nad Warszawą, znakomity catering i wspaniałą atmosferę. Naszymi gośćmi honorowymi tradycyjnie będą władze Warszawy, władze dzielnic miasta, politycy oraz kontrolerzy ruchu lotniczego.

W tym roku dodatkowymi atrakcjami na Pikniku będą: możliwość skorzystania z lotów na symulatorze FNTP II “TechSim”, prezentacja samolotu KODIAK oraz obecność samolotów historycznych.

Serdecznie zapraszam.

Prezes Zarządu

Błażej Krupa

RSVP do 15 czerwca: Beata Janowska, tel. 501-751-758, mail: b.janowska@aopa.pl

 

PZU-logo


3 Maj, 2015

The 3rd AOPA China International Flight Training Exhibition

Dear Friends,

      Hope you are doing well. The 3rd AOPA China International Flight Training Exhibition will be held in September 11th -13th ,2015. We are now begin to invite exhibitors for our exhibition, flight academy is the major exhibitor category of our exhibition. We would be very pleased if you could recommend us some flight academies in your country. And if this exhibition draw your interest, we can cooperate with each other.

For more detailed information, please visit the website: http://afte.aopa.org.cn/2015/en/. Many thanks.

We are looking forward to hearing from you.

 

Respectfully yours

AOPA-China

 


4 Październik, 2014

Wypowiedz Marka Bakera, Prezydenta AOPA, o pracach nad paliwem przyszłości dla lotnictwa ogólnego.

Nowe paliwo przyszłości – o krok bliżej do zrealizowania planów.

O POTRZEBIE ZNALEZIENIA bezołowiowego zamiennika Avgasu 100LL rozmawiamy odkąd na początku lat 70-tych XX wieku Stany Zjednoczone zaczęły wycofywać paliwa zawierające ołów. W tamtych czasach korzystaliśmy z ekonomiki skali, ponieważ klienci wojskowi, a nawet linie lotnicze byli poważnymi konsumentami benzyn lotniczych. Dziś tak już nie jest, popyt jest wiele niższy, a ceny poszły w górę. Sprawa ta obejmuje jednak inne czynniki niż tylko nostalgię za niskimi cenami paliw,    a niedawne działania w poszukiwaniu bezołowiowego zamiennika benzyn lotniczych doprowadziły nas o jeden wielki krok bliżej do realizacji tych planów i zamierzeń.

1 lipca 2014 roku FAA zakończyła przyjmowanie nowych paliw do badań. Jest to ważny punkt zwrotny, który oznacza, że płynnie przechodzimy od pytania „Czy to się da zrobić?” do pytania „Na ile się to opłaca?” Próbki dziewięciu paliw przedłożyło pięć grup producentów z całego świata: Afton Chemical Company, Avgas LLC, Shell, Swift Fuels oraz konsorcjum złożone z BP, TOTAL i Hjelmco (por. artykuł na str. 28).

W ramach Inicjatywy Paliw Lotniczych do Silników Tłokowych (PAFI) FAA dokona teraz oceny każdej z tych propozycji. Misją PAFI jest identyfikacja, wybór i certyfikacja benzyn, które zostaną uznane za przydatne dla całej floty lotnictwa ogólnego. Procedura oceny będzie dotyczyć infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej każdego z przedstawionych paliw, toksykologię i koszty operacji lotniczych. Chodzi o to, aby zidentyfikować wszelkie słabe punkty poszczególnych benzyn zanim zaczną się właściwe badania laboratoryjne. Wstępne badania tych najbardziej obiecujących  rozpoczną się we wrześniu. Paliwa, które w badaniach laboratoryjnych okażą się najbardziej przydatne, zostaną zakwalifikowane do pełnych prób silnikowych i samolotowych, do których producenci muszą zapewnić po 10.000 galonów (37 800 litrów) tych paliw.

Dla osób z zewnątrz, może to wyglądać na oznakę rozpoczęcia przejścia „od gadania do działania”. Prawda jednak jest taka, że wiele osób za kulisami tych wydarzeń już od jakiegoś czasu zajmuje się działaniami związanymi z przyszłością paliw lotniczych – w tym także kluczowe osoby naszego personelu w AOPA.

AOPA jest głęboko zaangażowana w ten proces od samego początku. Mamy swoje miejsce przy stole na każdym etapie tych działań. Jesteśmy ważną częścią grupy sterującej PAFI, która obejmuje również FAA, American Petroleum Institute, EAA, GAMA, NATA i NBAA. Inicjatywa PAFI wyrosła z wcześniejszych działań, między innymi GA Avgas Coalition i Unleaded Aviation Transition Aviation Rulemaking Committee FAA.

Rolą AOPA jest występowanie w imieniu społeczności lotnictwa ogólnego. Oznacza to dopilnowanie, aby każdy zaangażowany podmiot poznał potrzeby użytkowników GA, a ostateczne rozwiązanie stanowiło efektywną odpowiedź na te potrzeby. Oznacza to również starania by nie zabrakło dostatecznej ilości Avgasu 100LL w czasie trwających od lat poszukiwań zamiennika.

Paliwo zastępcze musi mieć minimalny wpływ na istniejące statki powietrzne. Innymi słowy, powinno ono nadawać się do Twojego samolotu po wprowadzeniu jak najmniejszej ilości zmian. Podkreślamy również, że przejście na nowe paliwo nie może oznaczać kompromisu dla bezpieczeństwa i parametrów użytkowych. Zwracamy także uwagę, że wpływ ceny nowego paliwa na koszt użytkowania samolotu ma olbrzymie znaczenie.

Wiem, że niektórzy z Was będą wzdragać się na to ostatnie stwierdzenie, zwłaszcza po obejrzeniu ostatniego rachunku za Avgas 100LL. Chciałbym móc obiecać, że nowy zamiennik będzie mniej kosztowny niż Avgas 100LL, ponieważ wiem, jakie znaczenie dla członków naszej organizacji ma cena paliwa. Faktem jest jednak to, że niezależnie od naszego widzenia tej kwestii, ostateczna cena zamiennika zależy od wielu czynników, które pozostają poza naszą kontrolą. Nie możemy dyktować cen paliw, możemy jednak współdziałać z FAA i przemysłem petrochemicznym, aby zapewnić, że koszt użytkowania statków powietrznych będzie istotnym elementem poszukiwań  zamiennika Avgasu 100LL.

Chociaż wszystkie te działania prowadzone są już od wielu lat, w pewnej mierze można uznać, że jest to dopiero początek drogi. Wiele jeszcze trzeba będzie zrobić zanim będziemy korzystać z jednego albo więcej użytecznych zamienników znanej nam benzyny. Zrobiliśmy już jednak kilka wielkich kroków na tej drodze, trzeba się więc z tego cieszyć. Działania nabierają rozpędu, dążymy więc do realizacji celu FAA polegającego na dysponowaniem jednym albo większą liczbą zamienników Avgasu 100LL do roku 2018. Do prac tych włączył się także Kongres, przeznaczając 6 milionów dolarów na wsparcie tego programu na rok budżetowy 2014. Na sfinansowanie działań w 2015 roku komisje budżetowe obu izb Kongresu zaproponowały kolejnych 6 milionów dolarów.

Dla pilotów i właścicieli samolotów są to bardzo dobre wieści. Dochodzą do nas także pozytywne informacje z firm pozyskujących zamówienia na nowe i regenerowane silniki, ponieważ ich właściciele są pewni, że względnie szybko będziemy dysponować faktycznym zamiennikiem dla benzyny lotniczej Avgas 100LL. Przyszłość, choć nigdy nie jest do końca pewna, zapowiada się jednak optymistycznie.

W tak złożonym procesie, jest wiele czynników zmiennych. Na jedno można jednak liczyć – AOPA pilnuje, aby Twoje potrzeby były najważniejsze na każdym  kroku poszukiwania nowego paliwa..

AOPA PILOT, wrzesień 2014, strona 4

Autor: Prezydent i Dyrektor Zarządzający AOPA – Mark Baker


2 Wrzesień, 2014

FLY OUT POLAND 2014

Przy aktywnym zaangażowaniu członków KTL AOPA POLAND, w dniach 18-23 sierpnia 2014, odbył się lotniczy rajd 18 samolotów i 41 uczestników, zorganizowany przez szwajcarską AOPA. Robiące wrażenie Piper PA-60-602P Aerostar i Extra 400 (o prędkości przelotowej 200 KTAS), Piper PA-46 Malibu, dwusilnikowy Diamond DA-42, Mooney M-20 Turbo (wszystkie z bardzo przyzwoitą prędkością przelotową dobrze powyżej 140 KTAS i chowanym podwoziem), to tylko niektóre z maszyn, jakie na polskim niebie przeleciały zaplanowaną trasę Częstochowa Rudniki (EPRU) – Kętrzyn Wilamowo (EPKE) – Toruń – Kołobrzeg Bagicz (EPKG). Loty w pięknej aurze sierpniowego słońca dały szansę gościom ze Szwajcarii, w czasie zaledwie niecałego tygodnia, na odwiedzenie klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, zwiedzenie ruin niesławnego Wilczego Szańca koło Kętrzyna, podziwianie ostoi żubrów w Wolisku, kajakowy spływ rzeką Krutynią i rejs żaglowcem Chopin z Rucianego Nidy do Mikołajek, a także na spacer po starówce Torunia i bałtycką plażą w Kołobrzegu. Lotnicy rozkoszowali się polską kuchnią i smacznymi bufetami serwowanymi w lotniskowych restauracjach Rudnik, Wilamowa i Torunia. Gdzie nie było restauracji, tam gospodarze z własnej inicjatywy częstowali gości prawdziwie po staropolsku chlebem ze smalcem i ogórkami oraz wędzoną rybą, jak to miało miejsce w Bagiczu. Dobra zabawa i wyśmienite humory dopisywały w czasie potyczek rycerskich na zamku Ryn oraz w zmaganiach o tytuł ,,Jagienki” i ,,Rycerza” Wieczoru. Informatorzy FIS we wszystkich sektorach dzielnie poradzili sobie z mnogością korespondencji w języku angielskim, jaką wygenerowały loty naszych gości po Polsce i byli niezwykle pomocni we wszystkich kwestiach dotyczących bezpieczeństwa lotu. Z żalem pożegnaliśmy, w sobotę 23 sierpnia, na lotnisku w Bagiczu odlatujących kolegów, ale bardzo ucieszyło nas uznanie, jakim pomysłodawcy obdarzyli polskich organizatorów. Uczestnicy rajdu jednogłośnie uznali, że przyjazd do Polski przerósł ich oczekiwania i FLY OUT POLAND 2014 był najlepszym z dotychczasowych rajdów lotniczych organizowanych przez szwajcarską AOPA .

Zarząd Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland chciał tą drogąprzekazać podziękowanie wszystkim osobom na czterech lotniskach, które przyczyniły się do powodzenia tej imprezy, a są to w kolejności przylotu:

na lotnisku Rudniki EPRU – Prezesowi Aeroklubu Polski Włodzimierzowi Skalikowi, który wspaniale pełnił rolę pomocnego nawet siłą swoich mięśni gospodarza,
Pani Magdzie Rekść-Kopyłowicz z FIS Gdańsk – która tamże demonstrowała nie tylko urodę Polek, ale i znajomość polskiej przestrzeni powietrznej oraz Panu Arturowi Rutkowskiemu na co dzień pracującemu na wieży w EPKT, który przekonał na briefingu Szwajcarów, że w Polsce lata się wg tych samych przepisów jak i u nich,
na lotnisku w Kętrzynie EPKE – Prezesowi Stanisławowi Tołwińskiemu za przygotowanie takiego programu, że gościom szczęki opadły, Panu Jerzemu Kwiecińskiemu za sprawne i bezpieczne posadzenie na ziemi kilkunastu samolotów z nawet najbardziej delikatnymi podwoziami, a Pani Annie Piórkowskiej za wikt, z jakiego słynie “tawerna” ,

na lotnisku w Toruniu – Prezesowi Aeroklubu Pomorskiego Januszowi Rosołkowi, który nie przestraszył się wizyty kilkunastu samolotów z białymi krzyżami na statecznikach pionowych w czasie rozgrywania Mistrzostw Świata w Lataniu Rajdowym ( stąd Szwajcarzy mieli najliczniejszą reprezentację),
na lotnisku w Bagiczu – zarządzającym Panom Piotrowi Niewiarowskiemu i Tadeuszowi Królikowskiemu za udowodnienie, że do nich można przylecieć i za promocję lotnictwa ogólnego wśród lokalnych władz, które często są nieświadome jaki skarb (lotnisko) posiadają,
a za całość właścicielowi biura podróży ALCO TOURS KAFARSKI, pilotowi samolotu SP-KHB, członkowi rzeczywistemu i wspierającemu AOPA Poland, koledze Bogusławowi Kafarskiemu i jego żonie Jolancie – specjalizującym się w organizacji wycieczek ekstremalnych, którzy z pasja pracowali parę miesięcy by wszystko było “ jak w szwajcarskim zegarku”.

Na zdjeciu pierwszy z prawej – Bogusław Kafarski

Uczestnicy rajdu lotniczego AOPA FLY OUT POLAND 2014 na płycie lotniska w Toruniu